Nom Francesc
Cognoms Duran i Reynals
Data i lloc de naixement 1899, Barcelona
Data i lloc de traspàs 1958, New Haven (EUA)
Data d'ingrés 1947 Número 53
Secció Secció de Ciències
Nota biogràfica

Doctorat en medicina a Barcelona, fou deixeble d'August Pi i Sunyer. Féu pràctiques d'investigació a l'Institut de Fisiologia i al Laboratori Municipal del Parc, dirigit per Ramon Turró. Les seves primeres investigacions foren sobre anafilaxi. Mitjançant una beca, treballà a l'Institut Pasteur de París, publicà els estudis fets amb Wollman, Lapin i Besredka, i descriví la hialuronidasa, factor de difusió infecciosa anomenat factor Duran i Reynals. Continuà les descobertes a l'Institut Rockefeller de Nova York, a New Haven i a la Universitat de Yale, de la qual fou nomenat catedràtic i director d'investigacions el 1952. Féu molts treballs sobre la relació entre virus i càncer, els quals li donaren reconeixement universal. El 1957, al Congrés de Cancerologia de Chicago, defensà la seva aportació fonamental sobre l'etiologia viral del càncer. L'any següent morí a causa d'aquesta malaltia. Membre de la Societat Catalana de Biologia, publicà Virus i càncer, recull dels seus estudis i treballs més importants.

Publicacions a l'IEC
Torna