Nom Mario
Cognoms Roques
Data i lloc de naixement 1875, Callao
Data i lloc de traspàs 1961, París (França)
Data d'ingrés 1948 Número 54
Secció Secció Filològica
Nota biogràfica

Estudià a l'Escola Pràctica d'Estudis Superiors i a l'Escola de Llengües Vives de París. Fou professor en aquesta darrera, al Col·legi de França i a la Sorbona. Gran erudit, dedicà treballs a un ampli ventall de disciplines. Dins la lingüística i la filologia, féu estudis de geografia lingüística, vocabulari del llatí vulgar, filologia romànica, filologia francesa, lexicografia medieval, francès i provençal antics, rètic, romanès i albanès. Edità textos francesos, provençals, romanesos i albanesos, i féu recerca d'història literària. També dedicà treballs a la història i l'organització de la filologia romànica. Dirigí la revista Romania i col·leccions de textos i estudis romànics. President de la Societat de Lingüística Romànica, fou l'autor del pròleg de la Grammaire catalane, que Pompeu Fabra publicà a París.

Publicacions a l'IEC
Torna