Nom Georges
Cognoms Gaillard
Data i lloc de naixement 1900, Delfinat
Data i lloc de traspàs 1967, Calvi (França)
Data d'ingrés 1948 Número 58
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Nota biogràfica

Professor a la Universitat de Lilla i a l'Institut Francès de Barcelona. Succeí Élie Lambert en la seva càtedra de la Sorbona. Especialista en l'estudi de l'escultura i l'arquitectura romàniques, valorà la importància de Catalunya en aquest camp. Entre la seva obra, cal destacar Premiers essais de sculpture monumentale en Catalogne aux Xe et XIe siècles.

Publicacions a l'IEC
Torna