Nom Oriol
Cognoms Nel·lo i Colom
Data i lloc de naixement 19-11-1957, Barcelona
Data d'ingrés 23-02-2009 Número 286
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Geografia
Nota biogràfica

És llicenciat en geografia i història, en l’especialitat de geografia, per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i màster en afers internacionals per la Universitat Johns Hopkins de Baltimore. Ha estat professor a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB i al Departament de Geografia d’aquesta universitat. També ha impartit docència i ha investigat en altres centres: la London School of Economics and Political Science, la Universitat de Provença, la Universitat Erasme de Rotterdam i l’Institut Superior de Ciències del Treball i de l’Empresa de Lisboa. Ha estudiat la gènesi de la divisió territorial de Catalunya (1931-1936) i és autor de diversos llibres i articles sobre el procés d’urbanització, política i territori i els conflictes territorials. Ha estat investigador i director de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona (1988-1999), diputat al Parlament de Catalunya (1999-2003) i secretari de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (2003-2011). L’any 2011 es reincorpora a la UAB per impartir ensenyaments de grau, postgrau i doctorat al Departament de Geografia. Entre els seus treballs es poden destacar Ciutat de ciutats. Reflexions sobre el procés d’urbanització a Catalunya (2001), Aquí, no! Els conflictes territorials Catalunya (2003), La Llei de barris. Una aposta col·lectiva per a la cohesió social (2009), Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña (2012) i Francesco Indovina. Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad (2012).

Publicacions a l'IEC
Torna