Nom Esteve
Cognoms Canals
Data i lloc de naixement 18-01-1888, Palau-del-Vidre
Data i lloc de traspàs 1971, Palau-del-Vidre (Rosselló)
Data d'ingrés 1958 Número 72
Secció Secció de Ciències
Nota biogràfica

Doctor en farmàcia i en ciències físiques. Fou professor i degà de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Montpeller. Farmacèutic en cap dels hospitals de Montpeller (1920-1921), fou inspector principal de Farmàcies (1927-1941). Fou president de la Societat de Farmàcia de la Mediterrània Llatina i membre corresponent de l’Acadèmia Nacional de Medicina i de l’Acadèmia de Farmàcia de París. Membre del Comitè Consultiu de l’Ensenyament Superior i del Consell d’Higiene de l’Hérault, pertanyé també a la Comissió de Reforma dels Estudis de Farmàcia. Fou distingit com a cavaller de l’orde de la Sanitat Pública (1954) i comanador de la Sanitat Pública espanyola (1956). Oficial d’Instrucció Pública (1929) i de la Legió d’Honor (1957), fou premiat per l’Acadèmia Nacional de Medicina amb el Premi Bordier.

Publicacions a l'IEC
Torna