Nom Jaume
Cognoms Casals i Pons
Data i lloc de naixement 15-01-1958, Barcelona
Data d'ingrés 27-06-2011 Número 301
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Filosofia
Nota biogràfica
És doctor en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha exercit la docència en el camp de la història de la filosofia, la lògica matemàtica i la història de les idees. Des del 2013 és rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), on també és catedràtic de filosofia del Departament d’Humanitats des del 2003. És president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (2017- ). Ha estat membre del Col·legi de Filosofia de Barcelona i professor convidat a la Universitat París VII - Denis Diderot. Ha tingut diverses responsabilitats de gestió: director del Departament de Filosofia de la UAB, vicerector de la UPF, president del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, president del Consell d’Estudis i vicepresident executiu de l’Institut d’Educació Contínua de la UPF. És autor d’una considerable producció filosòfica, que comprèn llibres, articles, capítols d’obres col·lectives i traduccions. Ha fet també interessants introduccions i anotacions a obres de Berkeley, Voltaire i Bergson. Ha estat codirector de la revista L'Avenç (1999-2000), i col·laborador i membre del consell editorial de diverses col·leccions científiques internacionals dedicades a la literatura del Renaixement i a la filosofia.
Publicacions a l'IEC
Torna