Nom Leonardo Jesús
Cognoms Domínguez Sánchez-Bordona
Data i lloc de naixement 1889, Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Data i lloc de traspàs 1963, Tarragona
Data d'ingrés 1961 Número 78
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Nota biogràfica

Es doctorà en filosofia i lletres, en la secció d’història, i ingressà al Cos d’Arxivers el 1915. Dirigí la Biblioteca Universitària d’Oviedo, la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca del Palau Reial de Madrid i, a partir de 1936, la Biblioteca Pública Provincial de Tarragona. La seva obra és fonamental per a l’estudi de la miniatura medieval a la península Ibèrica. S’especialitzà en tot el que envolta el llibre manuscrit i imprès, els ex-libris i els catàlegs antics. Destaquen els catàlegs dels manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid, els de la de Tarragona i l’estudi de l’escriptori i la biblioteca antiga de Santes Creus. Fou l’autor de l’únic repertori de manuscrits il·luminats de les biblioteques espanyoles. Va ser membre de la Societat Hispànica d’Amèrica i membre corresponent de la Reial Acadèmia de la Història de Madrid, i també col·laborà amb el Centre d’Estudis Històrics de Madrid (1913-1936).

Publicacions a l'IEC
Torna