Nom Joan
Cognoms Susplugas
Data i lloc de naixement 1905, Trullars
Data i lloc de traspàs 1987, Trullars (Rosselló)
Data d'ingrés 1961 Número 80
Secció Secció de Ciències
Nota biogràfica

Doctor en ciències, estudià a Tolosa de Llenguadoc, Perpinyà i Montpeller. Fou professor de Botànica i de Matèria Mèdica a la Universitat de Montpeller (1946-1975) i inspector principal de Farmàcies (1951-1959). Autor de nombrosos treballs sobre morfologia i anatomia vegetals (Traité d'analyse des Tourteaux), fisiologia (Métabolisme glucidique chez Orobanche hederae), química vegetal (Substances polyphénolyques du Tilleul), ecologia (Glindelia robusta en Languedoc) i fitosociologia. D'aquests darrers, destaquen els dedicats al Vallespir, com Le sot et la végétation dans le Haut Vallespir (Pyrénées Orientales) i L'homme et la végétation en Vallespir.

Publicacions a l'IEC
Torna