Nom Marcel
Cognoms Durliat
Data i lloc de naixement 1917, Tolosa de Llenguadoc
Data i lloc de traspàs 26-12-2006, Tolosa de Llenguadoc (França)
Data d'ingrés 20-03-1964 Número 86
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Nota biogràfica

Doctorat en lletres, fou professor al Liceu Aragó de Perpinyà i catedràtic d’Història de l’Art a la Universitat de Tolosa de Llenguadoc. Fou membre de la Comissió Superior de Monuments Històrics. Publicà importants treballs sobre la història i l’arqueologia, especialment catalanes i llenguadocianes, com La sculpture romane en Roussillon, Arts anciens du Roussillon: peinture, Roussillon roman, L’art dans la royaume de Majorque, L’art roman i La sculpture romane de la route de Saint Jacques. Escriví la breu Histoire du Roussillon i Des barbares à l’an mil. Publicà nombrosos articles en revistes especialitzades i féu col·laboracions per al Dictionnaire des églises de France. Fou membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

Publicacions a l'IEC
Torna