Nom José Enrique
Cognoms Gargallo Gil
Data i lloc de naixement 17-05-1960, Pobla d'Arenós
Data d'ingrés 19-05-2014 Número 352
Secció Secció Filològica
Especialitat Lingüística Romànica
Nota biogràfica

És professor titular de filologia romànica a la Universitat de Barcelona des del 1988. Ha estat professor convidat a les universitats d’Illinois, de Sant Petersburg, de San José de Costa Rica i de Grenoble. Especialista en dialectologia en els àmbits fronterers de la península Ibèrica, ha publicat obres com Guía de lingüística románica (1989), Les llengües romàniques. Tot un món lingüístic fet de romanços (1994) i Manual de lingüística románica (2007), i ha col·laborat en monografies romàniques de l’Atlas linguistique roman (Grenoble). Ha dirigit diversos projectes ministerials des del 2005; és coautor de Calendario romance de refranes, i coordinador de les obres col·lectives Paremiología romance. Los refranes meteorológicos (2010) i I proverbi meteorologici. Ai confini dell’Europa romanica (2011). Forma part del comitè de redacció de la revista Estudis Romànics. També és membre de la Sociedad Española de Lingüística, de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i de la Société de Linguistique Romane. Va ser membre corresponent de la Secció Filològica de l’IEC des del 2014 fins que passà a numerari el 2016.

Publicacions a l'IEC
Torna