Nom Salvador
Cognoms Vilaseca i Anguera
Data i lloc de naixement 1896, Reus
Data i lloc de traspàs 1975, Reus (Baix Camp)
Data d'ingrés 1973 Número 97
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Nota biogràfica

Estudià medicina a Barcelona i Madrid, on es doctorà. Fou metge forense de Reus (1942-1968) i director de l'Institut Pere Mata (1939-1961). Escriví obres sobre la història de la medicina, com Metges, cirurgians i apotecaris reusencs dels segles XIII-XVI (1961). Excursionista, naturalista i estudiós de temes molt variats, fou secretari de la Institució Catalana d'Història Natural (1920-1921) i fundador i director del Museu Municipal de Reus. Metge de professió, fou conegut com a arqueòleg i prehistoriador. Descobrí i estudià molts jaciments a la Catalunya meridional. Inicià l'estudi de les indústries lítiques a l'aire lliure. Publicà una important obra de síntesi, Reus y su entorno en la prehistoria. Formà una rellevant col·lecció, integrada en el Museu Comarcal Salvador Vilaseca. Fou membre de la Societat Internacional d'Antropologia.

Publicacions a l'IEC
Torna